top of page
178.png
Artemis-icon-128.png

ARTEMIS FLEET
TRANSPORT SYSTEM

เริ่ม - จนจบ ครบที่ระบบเดียว

จัดการการจองรถ

สามารถทำการจัดการแจกจ่ายงานให้กับรถแต่ละคัน โดยสามารถพิมพ์เอกสารการสั่งปฏิบัติงานได้

ระบบทำการเบิก -จ่าย

ระบบรองรับการบริหารจัดการเงินสำรองของคนขับรถ รวมไปถึงรายรับ รายจ่ายในส่วนอื่นๆ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน

ระบบตรวจความเร็ว

ความปลอดภัยคือหนึ่งในหัวใจหลักของโปรแกรม ตัวระบบออกแบบรองรับการเก็บพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ โดยเชื่อมกับ GPS เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลหลังจากจบเที่ยววิ่งได้ทันที

ระบบการเก็บข้อมูล

ระบบออกแบบให้รองรับการเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

สามารถบันทึกรายชื่อลูกค้า ข้อมูลผู้ว่าจ้าง รายชื่อพนักงานขับรถ

และประเภทฐานข้อมูลอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Artboard 1.png
ATF.png

เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมที่สุดในธุรกิจการขนส่ง
 

ARTEMIS FLEET ระบบบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง ที่มีฟังชั่นก์ครบถ้วนและครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่การรับออเดอร์ ออกใบงาน รับใบงาน ไปจนถึงออกบิลเพื่อเก็บเงินลูกค้า

 

นับตั้งแต่เริ่มออกใบงาน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและ Monitor เที่ยววิ่งนั้น ๆ ได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเที่ยว

 

ตัวระบบมาพร้อมฟังชั่นก์การติดตามเอกสาร เพื่อลดปัญหาการตกหล่นของเอกสารสำคัญที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การวางบิลล่าช้า

 

007_DKM_05.png
p01.png

เหนือกว่าด้วยระบบบริหารจัดการรถร่วม ที่เปิดพื้นที่ให้บริษัทรถร่วมได้มีส่วนร่วมในการทำงาน มุ่งเน้นในการสร้างจุดศูนย์กลางของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกกับทั้งธุรกิจของคุณและพาร์ทเนอร์

 

โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก ตัวระบบออกแบบให้ทำงานบน Web Browser รองรับการทำงานบนทุก Device 

 

Electronic Proof of Delivery

ePOD

เพื่อให้สามารถติดตามสินค้าได้ในทุกขั้นตอนแบบ Real-Time ชุดระบบ Artemis Fleet มาพร้อมกับ Application ePOD (Electronic Proof of Delivery) เครื่องมือสำหรับติดตามการขนส่งและกระจายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำงานร่วมกับ GPS Tracking เพื่อความแม่นยำของข้อมูล

 

เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของ Application เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

  • ระบบรองรับการบันทึกถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือ 

  • ระบบรองรับการเก็บลายเซ็นในรูปแบบ e-signature

  • ระบบรองรับการ Scan เพื่ออ่าน Barcode หรือ Qrcode

rm372-k-210-c14-mockup-text2.png
s2.png

DASHBOARD & FLEET MONITOR

หน้าจอสรุปผลการทำงานแบบ REAL-TIME

ติดตามผลการทำงานได้แบบ REAL-TIME ผ่านหน้าจอ DASHBORAD ที่สามารถเรียกดูได้ผ่าน WEB BROWSER โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก

หน้าจอ DASHBORAD แสดงผลตอบสนองกับผู้ใช้งาน สามารถเลือกดูข้อมูลในส่วนต่าง ๆ แบบเฉพาะเจาะจงได้ตามความต้องการ

เป็นมากกว่าโปรแกรมบริหารงานขนส่ง

เราคือผู้ช่วยที่มาพร้อมกับเครื่องมืออำนวจความสะดวกสำหรับธุรกิจขนส่งที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน

bottom of page